Bà trùm cho băng đảng khác chịch để giải cứu em trai

Bà trùm cho băng đảng khác địt để giải cứu đàn em
Bà trùm cho băng đảng khác chịch để giải cứu em trai