Bố dượng xích con kế rồi địt như 1 con thú

Bố dượng xích con kế rồi địt như 1 con thú
Bố dượng xích con kế rồi địt như 1 con thú