Ngày em lấy chồng cũng là ngày cho anh chịch lần cuối

Ngày em mặc áo cưới cũng là ngày cho anh địt lần cuối
Ngày em lấy chồng cũng là ngày cho anh chịch lần cuối