Em gái cho anh trai địt để trả ơn

Em gái cho anh trai chịch để trả ơn nuôi dưỡng
Em gái cho anh trai địt để trả ơn