Vợ nấu ăn chồng vạch lồn ra chịch

Vợ nấu ăn cũng không yên với anh chồng tinh nghịch
Vợ nấu ăn chồng vạch lồn ra chịch